New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Motion & Automation

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst 20% והפחתת משקל של יותר מ- להתקנה קלה. ) הגדול Payload יכולת הרמת עומס ( ביותר מהקטגוריה שלו בכל מעטפת העבודה. לפרטים נוספים: Asaf Fleishman Computers

Motion

on

Communication

לפרטים נוספים: Asaf Fleishman

asaf.fleishman@il.abb.com Phone: +972 )0(4 851-9255 Mobile: +972 )0(506-30-31-30

asaf.fleishman@il.abb.com Phone: +972 )0(4 851-9255 Mobile: +972 )0(506-30-31-30

אנקודר טבעתי אבסולוטי/

RSF אנקרמנטלי , מקבוצת RSF היצרן האוסטרי , המיצר מגוון רחב של HEIDENHAIN אנקודרים לינאריים איכותיים, פיתח לאחרונה קו מוצרים חדש הכולל אנקודרים טבעתיים אבסולוטיים או אנקרמנטלים. הטבעות מגיעות בשני אופנים: טבעות גמישות או טבעות קשיחות. הטבעות הגמישות ניתנות להדבקה על כל משטח סובב ומתאימות למדידת זוית ברזולוציה גבוהה. 360° של עד הטבעות הקשיחות מגיעות בקטרים מ"מ. עובי הטבעת 330 מ"מ ועד 60 שבין מ"מ ומאפשר הידוק הטבעת באמצעות 10 ברגים לתוף או לציר הנמדד. הרזולוציה הקוית המתקבלת בטבעות 0.04 ננומטר, כ 50 אלו גבוהה עד כדי שניה בטבעת הגדולה. יתרונות האנקודר האבסולוטי על פני האנקרמנטלי הוא בכך שבכל מצב, האנקודר יראה בזמן אמת את המיקום המוחלט של האלמנט הסובב, ללא צורך או אינדקס, כנדרש homing גישה ל באנקודר אנקרמנטלי. את האנקודר האבסולוטי ניתן לקבל endat2.2, fanuc05, במספר ממשקים: ./Yaskawa, Panasonic,Mitsubishi אפליקציות מקובלות לאנקודרים אלו הם בתחום הדפוס, גימבלים, שולחנות סובבים ובכל מיקום בו נדרשת בקרת מיקום לתנועה סיבובית מדויקת מאד. לפרטים נוספים: אבי יעקבי

– הרובוט IRB1100 רובוט ABB הקומפקטי והמהיר ביותר מבית ABB הפתרון הקומפקטי החדש מבית מספק תפוקה מוגברת של – IRB1100 במקום. 10% וחיסכון של כ 35% בעל ביצועים מובילים לייצור IRB1100 באיכות גבוהה מכוון להגדיל את הפרודוקטיביות, 35% מספק זמני מחזור קצרים של עד מהמחרים וההדירות הטובה ביותר בקטגוריה. בביצועים וביכולות עומס Best in class ), אל מול רובוטים אחרים PAYLOAD( בקטגוריה והוא הרובוט המוביל מבחינת הדירות (חזרתיות) ודיוק. בהשוואה לדור הקודם, עיצוב הרובוט עבר אופטימיזציה עם טביעת IRB 1100 והפחתת -10% רגל קטנה יותר ב להתקנה יעילה -20% משקל של יותר מ בסביבות מגוונות, כמו מפעלים לייצור אלקטרוניקה. מחוספס ועם זאת קומפקטי IP67 כהגנה IP40 יש IRB 1100 ל- כאופציה. הרובוט IP67 סטנדרטית ו- על פי IP67 כולו מתוכנן להיות תואם מבסיסו ועד לפרק האחרון IEC 60529 בזרוע. מה שאומר שאזורים חשמליים ברובוט מוגנים ואטומים כנגד מים ומזהמים מוצקים. יתרונות עיקריים: 35% מציע זמני מחזור מהירים ב להגדלת התפוקה. -10% טביעת רגל קטנה יותר ב

RSF אנקודר לינארי אבסולוטי Heidenhain מקבוצת RSF היצרן המיצר מגוון אנקודרים לינאריים, יצא לשוק עם אנקודר לינארי אבסולוטי. האנקודר מאפשר קבלת מיקום אבסולוטי של המערכת בה הוא מותקן שכן לכל מיקום על הסרגל יש כתובת המזוהה על ידי הראש הקורא. יתרונותיו הבולטים של אנקודר זה הינם homing אין צורך באינדקס לזיהוי 10 מהירות תנועה גבוהה של עד מטר לשניה. backlash האנקודר הפתוח חופשי מ ומחיכוך ומאפשר תנועה לאורך זמן ללא תחזוקה. מימדיו הקטנים של הראש הקורא והסרגל מאפשרים שימוש במספר רב של ישומים לצורך קבלת מיקום. היצרן מאפשר שימוש במספר ממשקים לצורךקריאתהאותותמהאנקודר וביניהם: Endat, Panasonic, Mitsubishi Fanuc ו-. Yaskawa ובעתיד הקרוב גם הרזולוציות האפשריות מגיעות עד כדי ננומטר. 50 לפרטים נוספים: אבי יעקבי

073-2000202 054-4923332 avi@medital.co.il מדיטל היי-טק

073-2000202 054-4923332 avi@medital.co.il מדיטל היי-טק

New-Tech Magazine l 78

Made with FlippingBook - Online magazine maker