Onsdag 12. desember 2018

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Alt i lås og glass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Lena handelsstand forening

Onsdag 12. desember 2018 Nr. 45 • 91. årgang – etablert 1928 Kjemper for eldre bilisters førerrett

Skreia får egen lekepark

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Torbjørn Aurvåg

På stasjonsområdet på Skreia planlegges det et nytt nærmil- jøanlegg med lekepark. Går alt etter planen, kan Mette Hensvold, Torodd Noreng (bildet) og andre på Skreia ta anlegget i bruk neste høst. Side 5 Fikk støtte til teater Neste høst blir det premiere på et lytteteater på Peder Balke-senteret på Billerud. Elin Tinholt og Grethe Steensen (bildet) gleder seg over å ha fått 400.000 i støtte til det unike prosjektet. Teateret skal ta for seg de mange skjebnene på fattiggår- den Billerud. Midten Brente ned skolebygg

Anders Madslien (80) fra Lena får ikke lov til å kjøre bil, ettersom sidesynet hans ikke tilfredsstiller kravene. Etter en helsetest i 2016 ble det klart at han ikke fikk beholde førerkortet. Han mener det er testen det er noe galt med, og har nå gjort seg til talsmann for eldre bil- førere i samme situa- sjon. Madslien (bildet) er også tatt for å ha kjørt bil uten fører- kort, og skal om noen dager møte i retten. Han fikk først ei bot, men den vil han ikke vedta. Side 4

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

gir Velkommen til søndagsåpent 14-18 sønd 14-18

Velkommen til søndagsåpent på Lena

Jula kom til Stenberg

Side 10-11

Lørdag pågikk det storøvelse, da gamle Sagvoll skole i Vestre Toten etter hvert ble brent ned til grunnen (bildet). Ansatte fra flere brannvesen deltok, blant annet fra Oslo, og det var en svært nyttig øvelse. Side 3

Søndag 16. desember

JULETRÆR ÷30%

ÅPENT 14–18

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

Lena - Tlf. 61 16 17 77

www.aashaug.no

BLOMSTERDEKORATØREN

JULENS VAKRESTE BLOMSTER

langåpent & lucia 13. DES. | ÅPENT TIL 22 barnekor kl. 16:30 gløgg og lussekatter

Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon.

Kortreiste julestjerner fra Aashaug gartneri

Gjøvik, ordretlf. 61 17 90 90 Avdelinger: Gjøvik, Storgata 15 ...... 61 17 90 90 Raufoss, Sagvollvn. 1 .... 61 19 06 90 Dokka, sentrum ............ 61 11 01 80 Brandbu, sentrum.......... 61 33 12 30

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

jul i Gjøvik sentrum

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker