Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

archivace dat

72% 71%

28%

počet bezplatných služeb 29% Zajímavé byly samozřejmě názory těch respondentů, kteří mají o datových schránkách povědomí, ale nevyužívají je. Nejčastějším důvodem zmiňovali jejich zbytečnost :

68% nepotřebuji mít datovou schránku, je to pro mě zbytečné 14% raději službu vyřídím na přepážce úřadu 14% nevím, jak si založit datovou schránku 9% mám strach z technické náročnosti využívání datové schránky 8% obávám se o bezpečnost osobních údajů 7% nevím, k čemu datová schránka slouží 4% jiný důvod

Elektronickým občanským průkazem disponuje 22% respondentů. Je však třeba zdůraznit, že online služby, které jsou díky němu k dispozici, využívá pouze 7% z jejich vlastníků (tedy pouze 9 osob ze zkoumaného vzorku respondentů). Tito zmiňují, že nejčastěji využili službu online potvrzení o bezdlužnosti a výpis bodového hodnocení řidiče. Pokud se zaměříme na důvody, proč respondenti elektronický občanský prů- kaz nemají, nebo jej mají, ale elektronický čip neaktivovali , byly uváděny následu- jící skutečnosti: 60% mám ještě platný starý občanský průkaz a nechci si jej měnit 32% v budoucnu si ho plánuji pořídit, ale zatím mi stačí klasický občanský průkaz 12% kontaktní čip nepotřebuji 9% vůbec o možnosti elektronického občanského průkazu nevím 8% nevím, k čemu elektronický občanský průkaz slouží 8% raději věci vyřizuji osobně na úřadě 8% obávám se o bezpečnost osobních údajů 2% jeho používání považuji za komplikované O Portálu veřejné správy nemá povědomí 35% respondentů. Co se Portálu občana týče, za pravidelné uživatele se označuje pouze 4% z řad respondentů:

39% nenavštívil jsem jej, nevím, o co se jedná 28% nenavštívil jsem jej, ale vím, o co se jedná 12% navštívil jsem jej, ale nepoužívám ho 7%

navštívil jsem jej a alespoň jsem se jedenkrát přihlásil

6%

navštívil jsem jej, přihlásil se, ale nevyužil jsem služby, které Portál poskytuje

19

Made with FlippingBook Publishing Software