Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Úro veň digitalizace a zájem o digitální služby z pohledu občanů, firem a úřadů: rozborová studie

Autorský tým - prof. Ing. JIŘÍ STROUHAL, Ph.D. (ed.) MICHAL BOKŠA, MPhil. doc. Ing. JIŘINA BOKŠOVÁ, Ph.D. Ing. JOSEF HORÁK, Ph.D.

doc. PhDr. KAREL PAVLICA, Ph.D. prof. Ing. STANISLAV ŠAROCH, Ph.D.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s Na Karmeli 1457 293 01 Mladá Boleslav Česká republika

© ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 2020

ISBN: 978-80-7654-019-4 (elektronická verze) ISBN: 978-80-7654-028-6

Made with FlippingBook Publishing Software