Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

4% 3%

navštívil jsem jej a pravidelně Portál občana využívám

navštívil jsem jej, zkoušel se přihlásit, ale nešlo mi to Z těch respondentů, kteří Portál občana aktivně využívají , si tito nejvíce po - chvalují způsob přihlašování (90% respondentů), a dále jeho přehlednost a intui - tivnost v zacházení (75% respondentů). Respondenti však nejsou příliš spokojeni s tím, že si musí pro přihlašování na Portál občana pořizovat čtečku (55% respon- dentů nespokojeno). Z těch, co Portál občana nepoužívají , respondenti uvádějí následující důvody :

34% nemám způsob, jak se přihlásit

uvádí 36% respondentů ve věkové kategorii 30 – 59 let

30% nepotřebuji Portál občana

uvádí 42% respondentů ve věkové kategorii 18 – 29 let

27% nevím, jak si zařídit přístup do Portálu občana

uvádí 30% respondentů ve věkové kategorii 30 – 59 let

18% raději si vyřizuji věci osobně na úřadě

uvádí 24% respondentů ve věkové kategorii 60+

8% 7%

jiný důvod

obávám se o bezpečnost osobních údajů uvádí 10% respondentů ve věkové kategorii 60+

2% přihlášení mi přijde složité Nyní se pokusme srovnat odpovědi, které byly společné pro respondenty z řad obecné a internetové populace: Podpora digitalizace státní správy a služeb Obecná Internetová určitě ano 35% 57% spíše ano 32% 29% spíše ne 9% 6% určitě ne 8% 2% je mi to jedno 16% 6% Informovanost o možnostech a nástrojích e-Governmentu Obecná Internetová určitě dobře informován 2% 3% spíše dobře informován 19% 21% spíše špatně informován 45% 59% určitě špatně informován 34% 17%

20

Made with FlippingBook Publishing Software