Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

PŘÍLOHY Příloha 1 – Dotazník určený úřadům Příloha 2 – Dotazník určený občanům Příloha 3 – Dotazník určený firmám

40

Made with FlippingBook Publishing Software