Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

16) Zabýváte se problematikou otevřených dat (open data)? a) Ano b) Ne c) Nevím, co jsou open data 17) V současné době využíváte na úřadu:

a) Zdigitalizované formuláře interních procesů (cestovní příkazy, dovo- lenky, nepřítomnost na pracovišti apod.) b) Rezervační systém (umožňuje občanům sjednat si online schůzku se zaměstnancem úřadu) c) Interaktivní formuláře pro občany (přihlášení k místním poplatkům ze psů, za odpad, za hrobové místo apod.) d) Platební bránu (online úhrada místních poplatků) e) Napojení do CMS 2.0 (Modernizované Centrální místo služeb) f) Službu eGSB (e-Government Service Bus) - výměna dat mezi úřady a institucemi g) Jiné, prosíme, napište ……….…… h) Žádné procesy zatím nejsou zdigitalizovány 18) Která z níže uvedených charakteristik nejvíce odpovídá situaci na Vašemúřadu? (poznámka: vysvětlení může být v bublině u každého hesla nebo u každé otázky): ( Webová stránka = dokument, který je možné pomocí webového prohlížeče zobra- zit na displeji počítače či jiného zařízení) ( Webový portál = chytrá webová stránka, která uživatelům poskytuje jednotný pří- stup k údajům uloženým v různých informačních systémech. Uživatelé se tak ne- musí hlásit do několika různých databází, přihlásí se a pracují pouze na webovém portálu) ( Interaktivní webový portál = chytrá webová stránka, která je napojena na NIA (Národní identitní autoritu), která uživatelům poskytuje jednotný přístup k údajům uloženým v různých informačních systémech. Uživatelé se tak nemusí hlásit do ně- kolika různých databází, přihlásí se a pracují pouze na webovém portálu. Informace zveřejňujeme: a) na webových stránkách , kde jsou poskytovány základní informace (přehled plánovaných aktivit, zápisy ze zastupitelstev) b) na webových stránkách , kde jsou poskytovány informace úřadu a na- bízeny základní formuláře pro občany, které lze vytisknout a donést na úřad. c) na webových stránkách , kde jsou poskytovány informace a nabízeny základní formuláře pro občany, které lze vytisknout a donést na úřad; občané zároveňmohou vstoupit do rezervačního portálu a rezervovat si tak konkrétní datum a hodinu pro schůzku s úředníkem. d) na webovém portálu , kde jsou poskytovány informace o úřadu a nabízeny základní formuláře pro občany, které lze vyplnit a ově-

45

Made with FlippingBook Publishing Software