Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

d) Webové portály mají nekvalitní a nedostatečné jazykové mutace (např. Národní elektronický nástroj pro účast ve veřejných zakázkách) e) Placená archivace dat v datové schránce po dobu delší než 3 měsíce od doručení zprávy f) Nabízené služby nejsou plně digitalizovány (fyzická přítomnost na úřadech či telefonická komunikace s úřady je stále nezbytná) g) Na portálu si nevíme rady (nedostatečná podpora ze strany portálu) h) Obáváme se o zabezpečení dat a údajů i) Jiné problémy (uveďte, prosím, jaké): ……………………………………… 18) Označte, prosím, míru důležitosti následujících služeb (nástrojů) e-Govern- mentu pro Vaši firmu: 1 2 3 4 velmi důležité důležité málo důležité nedůležité/zbytečné

Služba/nástroj e-Governmentu

Míra důležitosti

A Rozšiřování portálu online veřejně přístupných dat (open data) zjišťovaných státem k využití pro komerční i nekomerční účely (např. přehledy veřejných tendrů; analýzy a statistiky vy- užitelné pro manažerská rozhodnutí) 1

2 3

4

B Online podnikání obecně

Založení firmy online – registrace firmy či podnikání: název, síd- lo, zápis do veřejného rejstříku; registrace k daním) 1 Nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků např. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek, ob- chodní rejstřík 1 Nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy např. katastr nemovitostí; registr vozidel; živnostenský rejstřík; výpis z rejstříku trestů; výpis z bodového hodnocení řidiče; výpis z registru nespolehlivých plátců; výpis z insolvenčního rejstříku apod. 1 Změna sídla firmy – registrace nové adresy včetně online ohlá- šení nové adresy dalším institucím (finanční úřad, pošta, odvoz odpadu), automatizované odhlášení se od původních úřadů a dodavatelů 1 Dopravní prostředky – registrace/zrušení/přepis vozidla, onli- ne evidence technických průkazů vozidla; vyhledávání podrob- ností o vozidle v registru vozidel; hlášení pokut a přestupkové řízení (včetně napadení pokuty a kontroly podrobností); řidičský průkaz a jeho prodloužení online; profesní průkaz a jeho pro- dloužení online; zaplacení silniční daně online; pojištění vozidla; informace o technické kontrole; nahlášení ukradeného vozidla 1

1

2 3

4

2

2 3

4

3

2 3

4

4

2 3

4

5

2 3

4

64

Made with FlippingBook Publishing Software