Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Poskytněte nám, prosím, následující identifikační údaje. Jsou důležité z hle- diska kvalitního statistického zpracování odpovědí na tento dotazník

19) Vaše pozice ve firmě: a) finanční ředitel

b) vedoucí ICT oddělení (nebo ekvivalentní pozice)

20) Obrat Vaší firmy:

a) do 100 mil. Kč b) 100 – 200 mil. Kč c) 200 – 500 mil. Kč d) 500 – 1 000 mil. Kč

f) 1 – 10 mld. Kč g) 10 – 50 mld. Kč h) nad 50 mld. Kč 21) Počet zaměstnanců Vaší firmy: a) do 50 zaměstnanců b) 50 – 250 zaměstnanců c) 250 – 1 000 zaměstnanců

d) 1 000 – 10 000 zaměstnanců e) 10 000 – 25 000 zaměstnanců f) nad 25 000 zaměstnanců

22) Sektor podnikání Vaší firmy: a) Zemědělství

b) Výroba c) Obchod d) Služby e) Znalostní služby 23) Kraj Vašeho sídla ………………………… vyberte ze seznamu …………………………………

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a pomoc při digitalizaci služeb Čes- ké republiky ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.

67

Made with FlippingBook Publishing Software