פרסומידע - גיליון 877

כשר לֹמהדִרין

בשר טחון קֱפוא קֱ”ג 3 & 89

שריר הזרוע קֱפוא 8 ’ מס

3 ’ חזה מס בריסקֱט קֱפוא

& .90 34

& .90 29

שניצלֹ עוף פרוס קֱ”ג 3 דִקֱ

כרעײם עוף טרי קֱ”ג 5 110 &

כנפײם קֱ”ג 2

18

110 &

&

סלֹומון שלֹם, טרי קֱ”ג 1 & .90 64

מושט שלֹם טרי ג’מבו יח’ 5

פילֹה מושט קֱ”ג 3 קֱפוא 100 &

100 &

חדִש! חדִש! ניתן לֹהשיג אדִום אדִום בהשגחת הרב מחפודִ

8

7

| ג’ שבט תשע"ח | 19.1.2018 | 3

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs