E-learning

Fördelar med e-learning • Förenklar inlärningen av viktig kunskap på företaget • Försäkrar mot okunskap – alla på företaget kan utbildas • Spar in på resor, kurskostnader och miljön • Minskar supporten • Höjer effektiviteten till mycket låg kostnad • Ökar kontrollen på personalens kunskapsnivå

Made with