Aktiv Lek Høst Svensk 2016

Om Aktiv Lek

Aktiv Lek AS i Telemark är en norsk producent av lekutrustning. Personalen i företaget har lång erfarenhet av produktion med lekutrustning och är medvetna om kraven på säkerhet och kvalitet som krävs på den professionella marknaden. Alla produkter uppfyller kraven i standarden EN1176 och EN1177.

Avsikten med verksamheten är att producera säkra lekplatsutrustningar med lokala material till priser som speglar reella produktionskostnader. Produkterna är baserade på lokala trämaterial av hög kvalitet som också ger en miljövinst genom att transporter minimeras samtidigt som vi erhåller lång livstid på produkterna. Lokal förankring Verksamheten har som måttsättning att ha en social profil och vid sidan om nyckelpersoner som har specialistkunskap på lekplatsutrustning, även ha ett nära samarbete med lokalföreningar för att ge personer som faller utanför den vanliga arbetsmarknaden en möjlighet till arbete. Måttet är att vara en lokal producent som är en positiv aktör både socialt och miljömässigt. Våra produkter är designade för att ge bästa möjliga lekvärde för barn på dagis, skolor och i offentliga miljöer. De skall uppfylla krav på både social lek och mer motoriska utmaningar. Måttet är att ersätta mobbning och destruktivt beteende med positiva aktiviteter. Stor vikt är lagd vid en miljömässig produktion av lekplatsutrustningen. Materialet baseras på virke från Telemark. Genom att ha en nära kontakt med lokala sågverk är det lättare att få de material som passar bäst för just denna typ av produkter. Vi väljer ut materialet från de stockar som lämpar sig bäst och kan ställa de kvalitetskrav som gäller för att få bästa möjliga produkt. Alla metalldelar är galvaniserade och pulverlackerade alternativt rostfria för att få en bra och slitstark produkt. Samtliga skivor så som skärmar, klätterväggar, tak och uppgånger är tillvärkade av PE-Ecodur eller vattenfast plywood. PE-Ecodur er tillvärkat av 90% återvunnen plast och är återvinningbar till 100%. Aktiv Lek AS använder den senaste MicroPro LifeWood tryckimpregnering som är en ny genera- tion av träimpregnering. Den europeiska versionen är producerad med hjälp av Koppers MicroPro under kontrollsystemet ISO14001. Trävirke som är behandlat med MicroPro har en förlängd livslängd. Färgen är mellanbrun/ljusbrun. Greenguard – certifierat MicroPro teknologin har blivit tilldelat GreenGuard Children & Schools certifiering. The GreenGuard Children & Schools certifieringsprogram godkänner produkter med extremt lågt innehåll av organiska kemikalier (VOC) som är godkänt för användning i skolor, förskolor, lekplatser och är godkänt för direkt jordkontakt. Produkterna är modulbaserade, detta ger en stor grad av flexibilitet. Vi kan tillfredställa de flesta behov från enkla lekhus till stora anläggningar med utmaningar för de flesta åldersgrupper. Kom gärna med dina önskemål så kan vi ge förslag som är anpassade för dina behov. Produkterna

Vi stöttar organisationer som hjälper barn i tredje världen. I detta sammanhang är vi en av huvud- sponsorerna till en ny förskola i Tanzania. Sollerud förskola driver byggprojektet av en nu förskola i regi av Orphan Program. Projektet administreras av Berit Skaare och hjälper barn som mist sina föräldrar i malaria eller AIDS. Förskolan färdigställdes i mars 2016, Aktiv Lek sponsade projektet med den första kompletta lekplatsen med norsk standard i Afrika. Vi stöttar

2

Alla priser är exkl. moms o frakt.

Made with