UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1938

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale de la ville de Copenhague.

1 9 3 8 . 6 3 de A a r g a n g N r. 1— 5 2 .

K ø b e n h a v n — S. L. Mø l l e r s Bo g t r y k k e r i — 1939

Made with