Gospel of St. Mathew B-S

Gospel of St. Matthew

Bohairic

Sahidic

1:14 ⲁⲍⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲭⲓⲛ ⲁⲭⲓⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ 1:15 ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ 1:16 ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϩⲁⲓ Ȉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲙⲉⲥ ⲓϒϨ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϰϨ 1:17 ϫⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϣⲁ ⲇⲁⲩⲓⲇ ϖϊ Ȋϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲇⲁⲩⲓⲇ ϣⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϖϊ Ȋϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁ ⲡϰϨ ϖϊ Ȋϫⲱⲟⲩ 1:18 Ȑϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ȊⲓϒϨ ⲡϰϨ ⲛⲉ ⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲱⲡ Ȋⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ Ȋⲓⲱⲥⲏⲫ Ȉⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ⲉⲥⲙⲃⲟⲕⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ 1:19 ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ Ȋϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ Ǹⲁⲓⲥ Ȋⲥⲣⲁϩ ⲁϥⲥⲟϭⲛⲓ Ǹⲭⲁⲥ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲭⲱⲡ 1:20 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ Ǹⲣⲱⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ȋⲧⲉ ⲡπϨ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ Ǹⲓⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ Ȑϣⲏⲣⲓ Ȋⲇⲁⲩⲓⲇ Ȉⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ Ǹϣⲉⲡ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕȔϩⲓⲙⲓ Ǹⲣⲟⲕ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲥⲛⲁⲙⲁⲥϥ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ 1:21 ⲉⲥǸⲙⲓⲥⲓ ⲇⲉ Ȋⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲕǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓϒϨ Ȋⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ Ȉⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ 1:22 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲡπϨ ϫⲟϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ Ȉⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ 1:23 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥǸⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥǸⲙⲓⲥⲓ Ȋⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲩǸⲙⲟⲩϯ Ǹⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙⲁⲛ

1:14 ⲁⲍⲱⲣⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲥⲁⲇⲱⲕ. ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲁⲭⲉⲓⲙ. ⲁⲭⲉⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲉⲗⲓⲟⲩⲇ. 1:15 ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ. ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϝⲙⲁⲧⲑⲁⲙ. ⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲁⲕⲱⲃ. 1:16 ыⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ Ϟыⲱⲥⲏⲫ ⲡϩⲁⲓ Ϝⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲧⲁы Ϟⲧⲁⲩϫⲡⲉ ϖϨ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩⲏⲧϨ. ⲡⲁы Ϟϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϰϨ. 1:17 ⲅⲉⲛⲉⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙϞⲧⲁϥⲧⲉ Ϟⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲙϞⲧⲁϥⲧⲉ Ϟⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲡⲉϰϨ ⲙϞⲧⲁϥⲧⲉ Ϟⲅⲉⲛⲉⲁ. 1:18 ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ϞϖϨ ⲡⲉϰϨ Ϟⲉⲩⲧⲉыϩⲉ ⲡⲉ. ϞⲧⲉⲣⲟⲩϣϤ ⲧⲟⲟⲧϨ Ϟⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ Ϟⲓⲱⲥⲏⲫ. ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲉⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 1:19 ыⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯ Ϝⲡⲉⲥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲟϫϨ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϫⲓⲟⲩⲉ. 1:20 ⲛⲁы ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓⲥ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ Ϝⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ыⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϜⲡϦϦϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲓ Ϝⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϞϩⲏⲧϨ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲟⲩⲡϞτ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ. 1:21 ⲥⲛⲁϫⲡⲟ ⲇⲉ Ϟⲟⲩϣⲏⲣⲉ. ⲛψⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ϖϨ. Ϟⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ Ϝⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 1:22 ⲡⲁы ⲇⲉ ⲧⲏⲣθ Ϟⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧϜ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. 1:23 ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲱ. ⲛϨϫⲡⲟ Ϟⲟⲩϣⲏⲣⲉ. Ϟⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ. ⲉⲧⲉ ⲡⲁы ⲡⲉ Ϟϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϜⲙⲁⲛ.

A-2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker