HotelværtOgRestaurantørforeningenKøbenhavn_1887-1912