't zal welzijn

OCMW Gent is er voor iedereen ‘t zal wel zijn Hulp bij het aanvragen van studietoelagen • Fototentoonstelling in De Thuishaven editie najaar 2014

11% van de Gentse huishoudens doet een beroep op het OCMW. pag 2

“De Dag van Verzet tegen Armoede maakt pijnlijk onderwerp zichtbaar.” pag 4

“We zoeken eigenaars die hun woning aan ons verhuren.” pag 3

Geraldine Serras

Joris Beaumon

Vragen?

DOEmeeWEEK Ooit stonden ze te swingen in de jeugdclub. Nu doen ze aan yoga in het lokaal dienstencentrum. Voor senioren zijn deze dienstencentra een ideale ontmoetingsplek. Wie sfeer wil snuiven kan dat gratis en voor niks tijdens de DOEmeeWEEK, van 15 tot 20 september.

Alle info over OCMW Gent op 09 266 99 11

2 OCMW Gent

VOOR SENIOREN E en ‘back-to-the-sixties-fuif’, een all American barbecue, een fotoclub of een oplei- ding internet. Elk van de tien lokale dienstencentra schuift de eigen ‘succesnummers’ naar vo- ren en geeft iedereen de kans ze gratis uit te proberen tijdens de DOEmeeWEEK. “Volledig vrij- blijvend,” zegt centrumleider Anne-Marie Klomp. “Deelnemen houdt geen enkele verbintenis in. Maar u voelt wel meteen of het u ligt of niet. Voor mensen die nog nooit in een lokaal dienstencen- trum binnenstapten, is het de gedroomde gelegenheid om van ons aanbod te proeven.” De dienstencentra organiseren samen gemiddeld 900 activi- teiten voor senioren… per week. Daar komen een 10.000 ‘vaste klanten’ op af. “Toch zijn er nog heel wat Gentse senioren die van ons bestaan niet op de hoogte zijn, of schroom voelen om de stap te zetten.Voor hen rollen we de rode loper uit tijdens deze DOEmee- WEEK.” Een website geeft de kans om rus- tig thuis die activiteiten eruit te pikken die u het meest aanspreken. Coördinator Gorik De Bruycker: “We geven zoveel opleidingen

in cijfers PAG 2

4 3 Verhuur uw huis zonder zorgen via OCMW Gent PAG 3 Dag van Verzet tegen Armoede PAG 4

over computers en internet dat we besloten om ook onze eigen activiteiten online aan te bieden. U kan thuis de activiteiten van de lokale dienstencentra raadplegen. Als u zich eerst registreert in een lokaal dienstencentrum, kunt u ook online inschrijven en betalen. Dat laatste is uniek in ons land.

Dit brengt ons aanbod nu tot in de huiskamer. We hopen dat het inspireert om die huiskamer uit te komen en bij ons eens binnen te stappen.” 8 activiteitenldc.gent.be de adressen van de lokale dienstencentra: zie laatste pagina

Terug naar school hulp bij aanvraag studietoelage

PAG 3

Veel mensen hebben recht op een studietoelage of een school-

lukken, omdat het dossier zeer complex is bijvoor- beeld, kunnen OCMW-cliënten vanaf oktober naar een van onze welzijnsbureaus stappen. Daar vullen we samen de formulieren in en sturen de aanvraag door. Dat kan nog tot juni volgend jaar.” Een afspraak maakt u vanaf oktober bij het welzijns- bureau in uw buurt. Een volledige adressenlijst vindt u achteraan deze krant.

toelage, maar maken er geen gebruik van omdat ze de aanvraagprocedure te complex vinden. “Er komen heel wat paperassen bij kijken, waardoor velen daar al afhaken. Anderen raken dan weer niet wijs uit de za- kelijke omschrijvingen”, vertelt Sarah Voets (Depar- tement sociale dienstverlening). “In eerste instantie kan u bij de school zelf hulp krijgen. Mocht dat niet

Made with