הקתדרה במשגב - מרכז לימודים ופנאי לוותיקי משגב ולקהל הרחב - 2016-2017