Onsdag 17. august 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

VARMEPUMPER

ALLTID LAVE PRISER! Se tilbud: www.Bekkvangservice.no

Onsdag 17. august 2016 Nr. 28 • 15. årgang Nytt varehus på Kallerud neste år?

Ingen aktivitet på Mjøsfergen

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Thea Romsås

Det har ikke vært noen restaurant- drift på Mjøsfergen i sommer, men drift er ett av kravene kom- munen har stilt for at fergen får ligge til kai i Gjøvik. Gjøvik kom- mune har dermed mulighet for å avslå videre kaiplass. Båteier ønsker likevel å drive neste år.

Side 9

Stor aktivitet i Hunndalen

Frederik Feiler (bildet) og de andre ungdommene i Ung i Gjøvik inviterte med seg russiske ungdommer som er på besøk i Gjøvik da ungdomsavdelingens nye paintballbane i Hunndalen ble åpnet denne uka.

Siste side

Foto: Torbjørn Aurvåg

Går alt etter planen, kan Biltema Gjøvik få et 6.000 kvadratmeter stort varehus på Kallerud, med kafé, å bol- tre seg på neste år. For Biltema har vokst ut av lokalene på Rambekk. Hittil i år har Biltema Gjøvik økt omsetningen med 16 prosent i for- hold til samme tid i fjor. – Det er

tidenes omsetning, sier varehussjef Roger Sandaker. Biltema Norge AS har inngått opsjonsavtale med Topp Eiendom AS om kjøp av tomta sør for Kallerud handelspark. Nå gjenstår bare at fylkesmannen godkjenner planene. Side 5

Trenger du elektriker?

Høst- nyheter! Sluttsalg Sommervarer -70%

Løser konflikter over bordet Side 2

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

MIDT I SENTRUM

!" " !#

!"

$!

40% Div. trær Mange gode tilbud! Plantejord Stauder 149;

STADIONLØKKA BORETTSLAG RAUFOSS

KUN 1 IGJEN!

!

30%

e nredo g m e ottol , feyN

Snakk med fagfolk

Gjøvik, Roald Amundsensveg 1B - tlf. 61 13 62 00. Raufoss, Storgata 69 - tlf 45 26 74 28. Lena, Møbellåven - tlf 45 39 28 94.

r – A etehgiliel

etaln f å e t pl

Åpent: kl. 9-17 (16)

07 0 0 1 7 8 : 4flT

"""!

! # $% &% &$ ''

Made with