Prospekt_3

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoner, oversiktstegninger i perspektiv, bilder og planer er foreløbig utformet for å illustrere prosjektet. dette materiellet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. slike avvik kan ikke påberopes som mangler fra kjøperens side.

Design: Oktan Oslo Foto: Sjo og Floyd Illustrasjon: Skyllab

For mer informasjon kontakt: Anders Thorkhildsen , Megler Mobil: 9 9 30 77 44 E-post: ant @eiendomsmegler1.no

Olav Aune , Megler Mobil: 41 65 02 70 E-post: oa @eiendomsmegler1.no

Made with FlippingBook - Online catalogs