Factsheet VO2 en VO4

Evaluatieonderzoek Contactmoment Voortgezet onderwijs klas 2 en 4 2013 - 2014

In 2012 heeft de landelijke overheid besloten structureel 15 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen om een extra contactmoment met adolescenten uit te voeren. Dit contactmoment vindt plaats wanneer de leerlingen in de 4e klas van het voortgezet onderwijs (VO4) zitten. GGD Flevoland startte in het schooljaar 2013-2014 met de uitvoering van dit extra contactmoment. Hierbij koos GGD Flevoland voor een klassikale aanpak in plaats van een individueel contactmoment voor zowel het contactmoment in de 2e klas van het voortgezet onderwijs (VO2) als in de 4e klas (VO4). Door de klassikale aanpak komt meer tijd beschikbaar voor risicojongeren en collectieve voorlichting. Vanaf september 2013 is, in nauwe samenwerking met de scholen, gestart met het plannen van de klassikale preventieve gezond- heidsonderzoeken (PGO’s) op het voortgezet onderwijs. Jongeren en ouders/verzorgers kregen een uitnodigingsbrief thuisgestuurd met uitgebreide informatie over het PGO VO2/VO4.

Made with