2014-pm-4-jz-e5

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg

Opleiding :

Crebonummer:

92631

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

5 Deskundigheid van de professional

2014-pm-4-jz-e5

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

  

3

3.1

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Examencode 2014-pm-4-jz-e5

1

Made with