ארגון המורים - השתלמויות תשע"ח 2017-2018

±´´¶¨ ³¯©¾

±µ¸¬© ±°¨´ ¾©¯¼¥

¾©¶¼ ±¥¯² ³¶§©² ±°½©¼¼©ª¤ ±µ¼©»

§©§½¤© ¶¥½ ¼¤¥ ¼©ª¤ ±µ¼©»

¾©¼»¨© ¨¸« ¼©ª¤ ±µ¼©»

¾°¶ ¾¼º´ °¤²¼¯ ³©¸º¨ ¼©ª¤ ±µ¼©»

ª¯¼²¨© ¥¥¤ °¾ ¼©ª¤ ±µ¼©»

º¼¤ °°¯ ±µ¼©»

»©«¼² ¨§²° ±´©©»² ±µ¼©»

¨§©¶¾ §©²°© ±¸¾©½² ±µ¼©»

±ª¯©¼² ¾©¶©¥½

°¤¼½¾©°¨»¥ ¾©¥¼¾© ¾©§¨¼´²µ ³©©© °¦©¬¼©¸© §¼¸µ ¨´²©¼ ³°©¸© ¤¬°

±§»¸¾ °¶¥ ¾¼½¯¨° °©°µ²¨

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker