גושפרתה - גיליון 882

23/2/2017 | ח' אדר | ערש"ק פר' תצוה-זכור פרתה גוש

שיחשכנים לימודי ערבית מדוברת באפרת 6 ' עמ

מבית

882

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

מתח גבוה – הפסקות חשמל במזרח הגוש 12 <<

שדה בר – פנינת התיירות של הגוש 20 <<

נפתח מרכז צעירים בגוש עציון 28 <<

Made with FlippingBook flipbook maker