591170430 efter elena

DEN L I THOGRAF I SKE FORENINGS HISTORIE I AARENE 1857—1907

VED

v. h : o . hemmingsen

KØBENHAVN CARL ALLERS ETABL ISSEMENT 1907

Made with