Villabyerne1929

Udsa!get er begyndt! Fra F redag Morgen K!. 8V. bor^eae

^43 t!31

T y k k e B e m e b e n k h e d e r , i r a 3 — 1 0 A a r 0 9 8 ^38 D e m e V l n i e r b e n k h e J e r , N r 0 — 1 — 2 . ^ * *

H e r r e S p o r t a a t r a m p a r , f r i t V a l g . . . .

Dame MeAjoler,

Kulart Herreandertej Va^i^M Nupr^^......... 4 -

1

'

B e r n e L i v a t y k k a r , 8 — 1 0 A a r ..................... ....

I n k o L a g a d r a g h w t d 1 .A a r . . . . . . . F a h n e ^ l A a r a M M d a r ......................... .... . . . . . o ] ^ 8 C ^MM ^K ar I L u H a r , t d d n e .............................. . . B a m a f b r k l a a d a r o g L a g a d r a g t a r . . . . 0 . 8 5 iOO j B a r n a b M d d o M r t n 2 p r . S ^k . . . . . 088 G o l f t r a j m r h l I D a n u ^ t d d n e .......................... ^88 F l o n e l s D a m a B a n k b a d a r , p r i m a . . . . l H g e l K d d a r t ^ 5 A a r ............................................... B a m s a r k : \ 1 u n d l a d e r i k k e a t g ø r e o p m æ r k s o m p å a , a t v i i A a r k u n h a r U d s a l g i J a n u a r . Udsa!g8V8rer

U n d e r b e n k k e d e r t i l D r e n g e , 5 - 7 A a r 0 . 9 7

Vaffel Sengetæpper, i40 X Í90. smudsbede ^^^r............... .. R^M* . .Stk. !! - Dameetremper. manstr. uidne engeiske. Vatdi * 3^3.................... Nuf Ï -

Prima angl. Dameetremper, ssMasA. sorte og brune. Vardi 3M43^6^3............... Nu 1=

S o r t e , u l d n e H e r r e e o k k e r , e n g l .......................0 . 9 4 F e b n a e n g b L H d g e r n , p n F e d . . . . . M i n d s t e S a lg 5 F e d . S m u d s k e d e M a d r a e a G e r ^ n e r , h e l t F a g T * * B o r n e M a c o S t r a m p e r , f r a 3 — 1 4 A a r , b e i g e , g r a a o g s o r t e , p r i m a .................................. M i n d s t e S a l g 3 P a r . D a m e J a r a e y - H a n d a k a r , u l d n e s tr ik s k e d ^ h d t ^ / d g . . . . . .......................................... o i a i H a r r a a a l a r , f a lm e d e ...................................................0 . 3 8 O.DU

Herre Skjorter, Nr. 37. 39. 41. 43. .TsatraPHAAA 3 ^

^ t r a n d \ / c j ^ 6 9 fk lrM p .1169 X J

1 8 8 8 Ü e

HeMaxpagOmegnsBae!t ( f o r h e n H e l l e r u p H a n d e l s b a n k ) S t r a n d v e j i W Penge modtages Ü1 Forrentning. Laanydes. —Veiier diskenteres. ____ Statsanstatten for Livsforsikring aU M c # rM M n im r. HMa*# !3 '/, MÜL Kr. Hovedigent for Gentofte Kommune: A . PwdM). Hartnmnnrvej 3. Ie!f. HeU. 134!. Kontor for !nJ. og Udbetaling ssmt Tegning Af Fortikringer HnUomp og Omega# Bnak, StrAndvejen 149. Teiefon H.iL fSOf og 1801 dummi-Varmettasher i a!!a Starfeisar. HAiferap SygApfA!.fQrMtntmg. TeM. Heirap M4a. StraadvAj !S5. LevetAndor tii Forbrug^foreningen

F iy s n f sm m r - T r n nm p o r sm r 3 Kr. Timen med i'/. Ton: Bii Hnr PeriMten, Eal LAndture ^ 23 iZb^epr. km p^L LÍrteeten,Semeegrtmie^ k . w ï b T hev biHig! iahnJnrAj —

He!e vort store Lager af færdige Kjoier udsæiges i disse Dage tii Enheds- pnsen: K r o n e r ! 7 , 8 5 . Biandt Kjoierne. der aiie er fra Magasin du Nord's KiOie-Ateiier, findes hvide Konfirnriand Kjoier i Sitke, fikse uidne Ungpige Kjoier, Bai- og Seiskabs- kjoier i moderne Sti!-Façon, samt fikse uidne Fruekjoier. Restiageret af Kjoier. )idt æidre Façon, Kr 8,88. Restiageret af Frakker, Uisters, Nederdeie, Jumpers samt Peisværk udsæiges tii ca. */a y r i ø . Et stort Parti n!dnc Kjoietøjer i Restw 33°;o under Vardi. Hvide og indørte Gardiner

samt Ragrarer (ii bO^gAÍAPrfAAr. $chu!tz, O rdraprej ) 12. T.SA^ OMrap taa.

Dynebetrak fra ........................ 6,53 Et Parti smudskede Duge langt ssadAt Vmedt Spiralsenge fra......... ............... 9 ,9 ! Madrasser, Dyner pg Puder til SUAgAt MiMgA P g pAg Et Parti prima hvidtake ede Ntn* setrge med Kadebund tstor Stor- reise) saiges f o r ......................... 3 ! ,! 0 Bridge*botde og Kurve*Mobler Amr fg aAduAt Et stort Patti udrangeret Linned Natkjoler. Fork ader og Ttiko* tage i aiie Arter udsaltes til CA. ,, PriA Merceriserede Traadst'Amner. ^ statke og pane 2 ,!0 Parret. 3 Par f o r ...................... 6 .7 ! Ud'angerede Uidstramper........ L 3 ! <3o Siikestramper..................... 7.00 20 Sth SiiSe Giotia Paraplyer 9.00 Udrangerede Korsetter . . . . 7.00 Et mindre Parti Forkiader 0 ,!0 og 7 ^ 0 Stoihandsker. moderne, med Mm ^^ i ................................... 7 J 9 Sponsvanter, Bkse og Varme fra 7.3! Et stort Parti dobbeit- vævede Gnivtæpper og For!)ggere i tyrkiske Manstre med Frynser, meget smukke og fotdeiagttge Statrelse 40 X 70 30 X !00 40 X 120 F is !,79 7,96 3 .!0 Starrelse 90X170 140X200 190x 290 Ptis 9 .9 ! 72,9! 2 ! ,! 0

Htakstbllen T^ñ^rirorel^TAraSÍB!!r?T?a!a!t' og DvdgA BrothATA tii Aimindeiig LO'AMitAkAt Bresunds-Bilen

Ow) badste og MMtgata OiichS famr Da ) Raprodubtionaanatattan P0UT)KKM$ HUS, Raadhuapiadaan Tataton M t t .................. Lobai 73

fra .......... O J ^ passede Stores t r a ................. 3 ,!0 CMeiin Bordtapper fra............ 4 ,!0 Dtvantapper fra ...................... 9 , ! ! Et Parti store og gode Fione!s!agner tlidt smudskede)........................ 3 ,9 ! Uldtapoer med ubetydeiige Va* vefe)i. ima Kv).. ruAAAt toedaiAgtTgt Stetreise 123X160 123X190 140X190 Ptis 9 .7 ! 9.70 9,00 Herre'Afdeiingen udsa'ger: Kulort Kamgatns Underbeklad* ^ n ^ l K v i p t S ^ ............. 7 ^ 3 Lvsebtaaf meleret Vtnterunder* t^ . ^ k ...................................^ ^ . 4 ^ ^ Meget svatt Vinterundertaj pr. Sat ................. 9 ^ 4 30 i)us hetuidne Sokker, prima K v ^ ^ ^ p r P M ............. ... . L 9 ! Et i'artt udrangerede Manstre i Manchet'Ajotter........................... ! ,9 ! Et Partå af den atlet bedste Ze< phyr Manchetsk)orte med 2 Flipper...................................... 9,!D Natsk(orter med kutarte Borter 9 ,!9 Dagskjorter................................ ! .7 ! Fyjamas af prima Tsrili. . . . . . . . 70,2!

' ' A t O f d r u p 1 Ü 4 2

Moderne Voiie Botdure i K)o!e. mAAt (!30c)m bredt) *a'ge$ for ^ ^ m u ......................................... LW Ctipe de Chine eo he!5itke. stark KvAiuet i hvidt og Aiie Mode* iArver. pr m ( r .......................... 7,20 Udrangerede Kosiumestoffer . . . 4,S0 Moderne K*shA og KAmgArns Kostumesto&er, aiie Farvet. p v m ^ ................... O J ^ o g 7 J D .......................... 0 ^ 6 Borrruidsraj tii Dynel^trak, d ^ ^ &td.......................... .. .. Bembtrg Si!ke, vaskagte, ti! ................... 3^0 3C0 mtr. ensfarvet Zephyr tii S ^M ^ r ....................................... O^S Fra Hvidevare^Atd. fremhæves: Partier af Medrum . ............... 0,72 Madapoiam .......... O.bS Longcioth ................................ 0 ,9 ! Dynesatin fra................... ......... t ,7 t Haivtarred tri Lagner............... 2 ,4 t Lagerrdowias.............................. ),90 '/i iiatred Bygkomsdreji......... . ! ,3 ! Strib Haarrdkiadedreji............. 0,72 Damasb.Dreji .. !,S9 Tårnet Heiiinned Viskestykke* Pudebétrak fra ........................ .

7 ^

takker

dc/t

TltZ/td Dc svundne /!ur.

Annoncer tí! „Víüabyemes Biad*^modtagcs:

kur vMt mm Forretumg i

Bu og M HA)n,n Odo a/osn

/eg Dent ntodfuge nttn^ kådste Ønsker ont ** aod t Og gfoMMlgt Ny taarl ÆrAad^t A lbert Andereen,

Bogh<))ea. Tett. Hetmp tOO ag Heimp i29S BoghABdeten. TeM. Beimp !40S. atrAndwej n KiMbeo. Teit. Heimp )!1! eg Betmn tt!! Hetiemp BndeentrA) og SteUonebiaeg. Teit Hetrnp 94. atrABSwJ t!! CoattentiA Kibag. TeM. Heimp !0!. JUgeraberg AHé M Chartotten)uud Kíoab. Teít. Ordmp m Aageraberg AH* t Jerabenabio!*. Tatt Ordmp !!i0. Hha*gAArd*w*i 59 Aatoa Aadaraea. Tait. Urdmp !!T ag IM g*rB*tArft*v*t !M M. R KAAMn. T*U. Ratmp tOM. Orgfupwai a) Winbainmaa ina. Teít. Ordmp )95t. Ovdmpw*) !t* Ktoahan Teit Ordmp arpgAPrd***) * ttaatotta Ktoag. T*tt. OeatettA !5, gtrABdwaj M7 Kioabaa. akorahovAd. Teít. Ordmp tï4A atrABdweJ M9T M ro M m p M ^ TAnbaA gtmnd**) 7! MAaatAbtnrb. BnrgwAtdt T*M. BAUprna it7. TAArbaMt Taerbaag Ktoag. Tatt. BeiTemA tm. aamt Centra! M tl, Lobai tiS. „V iiiabyarnaa B iad" tíig a a r hvar Toradag aam tiiga Hjotn i Hoüarup, i Rywangabwartgyat t!i Vangahuaval og Bhorfigavoj, Moooiaaaognat, Qon- toMa, Vangodo, O fd rup , ChafioMOR- tMRd, dagotRborg, B om a to rB kw - t9tot, Bbovshdvod og K iantponborg

ag

___________ „H a a a x -R ita r n a " , R tran d v a f M t. AXEL BÆREMTZE!) DAMEFRISØR (forhen 7 Aer i Hotei d'Angieterré)

P e r m a r r e n f R ø ( g r r : n g V a n d - O n d u l a t i o n (JVyf^yatrm). j P r t s e r n e n e J s a f f e p a a a / t . S trandv s) 7 ! Hairap 2 9 7 2 nM mE n g e ls k e h o k s " I ^ Gahra - Vmgtigr ag AAMnAhrAttigA. - RyenArda ÁDé 99 2írhitcht (íí/r. 2íncíte)r

y e . AHu

HwudiatMtuÉaingan avarTutruJa V a ra r ía a a h a r H! aanmaa Fr!a. 8 e V lM dM B Pne. K ) lp A n n o n c e n u d .

Cinri7!t!7iM

Juweier - MM- Sttr - HM- fin Siort UdvAlg i FAatgAVAT Repexagoner Foreetvníng -^e. A.ra.r

M i

Made with