F werkboek vwo

Hoofdstuk35 Brutowinstopslagmethodeenbreak-evenanalyse in spreadsheets

Hoofdstuk35 Brutowinstopslagmethodeenbreak-evenanalyse in spreadsheets

Opgaven

Opgave35.1 (§35.1) De spreadsheet die jehebt gemaakt bij voorbeeld35.2vanhet theorieboek.

Gevraagd Vul de ontbrekendewaarden in in het volgende overzicht. Bereken allewaarden door uitsluitend gebruik te maken van het model. Geef elke keer aanwelke cel je hebt gewijzigd. Schrijf de eventuele speciale functies op. Inkoopprijs Brutowinst Omzet- Verkoopprijs, Door hetwijzigen Speciale functie belasting inclusief van cel indewaarde omzetbelasting

25,00 60%

21%

48,40 ..................................... ..................................... .....................................

a €

30,00 60%

21%

..................................... ..................................... ..................................... .....................................

b €

30,00 40%

21%

..................................... ..................................... ..................................... .....................................

c €

30,00 40%

44,52 ..................................... ..................................... .....................................

..................................... €

d ..................................... 40%

6%

178,08 ..................................... ..................................... .....................................

Opgave35.2 (§35.2) De spreadsheet die jehebt gemaakt invoorbeeld35.5vanhet theorieboek. Roel Tiggelaar verkoopt aan de detailhandel inktpatronen. Voor 2014 heeft hij de volgende gegevens verza- meld: Verwachteafzet inktpatronen 11.000 Verkoopprijsper stuk € 63,80 exclusief omzetbelasting Inkoopprijsper stuk € 44,00 exclusief omzetbelasting Inkoopkosten € 48.000 Verkoopkosten € 24.000 Diverse kosten € 14.000 Loonkosten € 14.000 Interestkosten € 18.600 Interestopbrengsten € 300

Gevraagd a Berekendebrutowinstopslag.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

SE

Management&Organisatie inBalans

145

Made with