eb uitwerking hoofdstuk 1

Module Elementair Boekhouden ISBN 978 90 425 3604 3 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

1.2 Inventaris van Theo Mosterd per 31 december 2008

Bezittingen Gebouwen Inventaris

€ 240.000 € 6.000 € 50.000 € 30.000 € 2.000 € 2.000 € 4.000 € 334.000 € 145.000 € 50.000 € 20.000 € 3.000 € 4.000 € 222.000

Voorraad goederen

Debiteuren

Vooruitbetaalde verzekeringspremie

Postbank

Kas

Schulden Hypothecaire lening Onderhandse lening

Crediteuren

Te betalen loonheffingen Te betalen onderhoudskosten

1.3

Balans van Amin Hermans per 1 januari 2008

Gebouwen Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Postbank Kas

€ 240.000 € 50.000 € 32.000 € 8.900 € 8.200 € 1.600 € 340.700 € 240.000 € 6.000 € 50.000 € 30.000 € 2.000 € 2.000 € 4.000 € 334.000

Eigen vermogen Hypothecaire lening Te betalen bedragen Crediteuren ABN-Amro Bank

€ 165.075 € 150.000 € 325 € 3.300 € 22.000

€ 340.700

1.4

Balans van Theo Mosterd per 31 december 2008

Gebouwen Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Vooruitbetaalde verzekeringspremie Postbank Kas

Eigen vermogen Hypothecaire lening Onderhandse lening Crediteuren Te betalen loonheffingen Te betalen onderhoudskosten

€ 112.000 € 145.000 € 50.000 € 20.000 € 3.000 € 4.000

€ 334.000

Pagina 2 van 3

Made with