eb uitwerking hoofdstuk 1

Module Elementair Boekhouden ISBN 978 90 425 3604 3 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

1.5 a

Balans van Auke Ardon per 1 januari 2008

Gebouw Inventaris Oven Voorraad goederen Kas

€ 250.000 € 15.000 € 30.000 € 40.000 € 2.000 € 337.000

Eigen vermogen Hypothecaire lening Crediteuren Bank

€ 100.000 € 200.000 € 20.000 € 17.000

€ 337.000

b Gebouw

Vaste activa Vaste activa

Inventaris

Oven Vaste activa Voorraad goederen Vlottende activa Kas Liquide middelen Eigen vermogen Eigen vermogen Hypothecaire lening Vreemd vermogen op lange termijn Crediteuren Vreemd vermogen op korte termijn Bank Vreemd vermogen op korte termijn

Pagina 3 van 3

Made with