EB uitwerking hoofdstuk 5

Module Elementair Boekhouden ISBN 978 90 425 3604 3 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Hoofdstuk 5 De proef- en saldibalans

5.1 (x € 1)

Rekening

Proefbalans

Debet

Credit

Gebouwen Inventaris Debiteuren Voorraad goederen Postbank Kas Eigen vermogen Hypothecaire lening Crediteuren Inkoopwaarde verkopen Opbrengst verkopen Afschrijvingskosten Lonen Gebouwen Inventaris Debiteuren Voorraad goederen Postbank Kas Eigen vermogen Hypothecaire lening Crediteuren Inkoopwaarde verkopen Opbrengst verkopen Afschrijvingskosten Lonen Totaal 5.2 (x € 1) Rekening

110.000 30.000 59.000 62.000 47.500 5.000 2.000 27.800 21.000

500 1.000

25.900 21.800 29.000 3.500 125.000 90.000 46.000 1.000 27.000

1.400 1.500 3.500

370.700

370.700

Proefbalans

Saldibalans

Debet

Credit

Debet

Credit

110.000 30.000 59.000 62.000 47.500 5.000 2.000 27.800 21.000

500 1.000

109.500 29.000 33.100 40.200 18.500 1.500

25.900 21.800 29.000 3.500 125.000 90.000 46.000 1.000 27.000

125.000 88.000 18.200

20.000

1.400 1.500 3.500

25.600

1.500 3.500

Totaal

370.700

370.700

256.800

256.800

Pagina 1 van 14

Made with