Onsdag 21. november 2018

2

Onsdag 21. november 2018 •

Ønsker et permanent galleri i sentrum

Marit Løkken og Tom Pettersen ved ett av de bildene hun viste under utstillingen.

Damene i kunstkollektivet i Mustad næringspark viste i helgen noe av sin kreativitet da de innbød til utstilling i lyse og fine lokaler. Nå håper de at det etableres et permanent galleri for lokale kunstnere. Trine Håkonsen har vært med i malerkollektivet siden oppstarten. Hun har lagt bak seg et aktivt år, med vinnerbildet som pryder eti- ketten på årets Skibladner-vin og eget utstilling på Gålå under Peer Gynt-dagene i august. Den farge- Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

glade maleren har også sterke meninger om amatørkunstneres kår i Gjøvik. – Nå håper jeg at den nye kul- tursjefen får øynene opp for hva som produseres av lokale amatør- og profesjonelle kunstnere, og hvilket mangfold de represente- rer. Et permanent galleri hvor lokale utøvere kan få vist fram sine arbeider er også et stort ønske fra oss, enten du driver med malerier, keramikk eller andre kunstformer, sier Trine Håkonsen. Utstilling ved CC Marit Løkken har nylig hatt en

Silje Garli tar de siste penselstrøkene på et portrettmaleri i pausene mellom utstillingsbesøkende.

separatutstilling i lokalene etter det grafiske firmaet Scooter, som ligger ut mot Fischers park og utkjørslen fra kjøpesenteret CC. – Dette er ypperlig som galle- ri, noe jeg nevnte for ledelsen på CC. Her har vi tilgang til to eta- sjer som er helt perfekt for vårt formål. Kanskje det kan bli Gjøviks nye permanente kunst- galleri?, spør Marit Løkken. Hennes store, delvis abstrakte malerier, trakk mange inn på ate-

liér-verkstedet hennes. En av dem var Tom Pettersen, som fra før har sikret seg et maleri av Løkken, men som gjerne kunne hatt ett til på stueveggen. Vil starte med keramikk Silje Garli driver med akvarell- og oljemaling, og har en tre-årig utdannelse innen kunst. Nå har hun planer om å utvide sitt kunst- uttrykk med keramikk. Lokalene har hun, så det er bare å få

begynt. Sammen med de andre utøverne trakk hun mange til Mustad i helgen. Men hadde de kunnet stilt ut i et sentrumsbelig- gende galleri, hadde kanskje enda flere funnet vegen til utstil- lingen. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Jens Bratterud, født 1933, døde 9. november. Nyanhial Gueng Kuach, født 1976, døde 31. oktober. Inger Molla Svendsen, født 1928, døde 6. november. Even Ragnar Tømmerbrenden, født 1939, døde 13. november.

Varsler mulig tvangsmulkt

Statistisk sentralbyrå har vedtatt å gi Gjøvik kommune tvangs- mulkt, ettersom kommunen ikke har meldt inn sykefraværet for

tredje kvartal. Beløpet er 3.390 kroner, men kommunen har fått en siste sjanse for å sende inn tal- lene før mulkten effektueres.

Trine Håkonsen med sitt bilde til etiketten på årets Skibladner-vin. Som sine kolleger i malekollektivet på Mustad ønsker hun seg et galleri i sentrum av Gjøvik.

Svarte tilbud til glede og besvær

tene utnyttes. Slik som «Black Friday». Faren er at prisene presses så langt ned at lokale butikker får trøbbel med å henge med. Kanskje gjelder dette spesielt de litt mindre forretningene. Selvsagt skal vi handle når det er gode tilbud. Det bidrar til omsetning. Men vi må også ta bevisste valg på hvor og hvordan vi velger å bruke pengene våre. Den dagen alle handler fra nettbutikkenes tilbud, er det fare for at den lokale kremmeren borte i gata ikke klarer å henge med, spesielt han som ikke har mulighet for å drifte en nettbutikk fra bakrommet. Det kan bety låst dør i løpet av kort tid. Vi har sagt det før, men gjentar: Forbrukerne tar valgene.

handle noe du virkelig har bruk for og kanskje har ven- tet på å kjøpe. Det advares også mot å handle ukritisk på kreditt, da kan du bli blakk av denne fredagen. Vi kan mene mye om importen av utenlandske tradi- sjoner, men denne har nok kommet for å bli, uansett om vi liker det eller ikke. Det sies at «Black Friday» før- ste gang dukket opp her til lands i 2010. Trolig kommer dagen til å vokse enda mer. For vi som vanlige forbru- kere må være klar over at forretninger og nettbutikker stadig må kjempe for sin plass i markedet. Marginene er blitt mindre og konkurransen betydelig tøffere enn den var for noen år siden. For mange handler det om å overleve, og da må alle muligheter for å sikre inntek-

Fredag er det såkalt «Black Friday», nok en tradisjon som er importert fra USA. Det er en dag som i utgangspunktet skal markere starten på julehandelen. De senere årene har dagen blitt mer og mer tatt i bruk som en tilbudsdag for norske butikker også. Vi opple- ver intens markedsføring av gode tilbud, og noen nøyer seg ikke med én dag, men ei hel tilbudsuke. Forbrukerrådet har sett litt nærmere på denne han- delsdagen. Det konkluderes med at det kan være lurt å tenke seg litt om, ikke handle ukritisk fordi alt er så bil- lig. For kanskje er det ikke riktig så billig som det utgir seg for å være. Likevel sier Forbrukerrådet at det kan være gode penger å spare, og at det kan være lurt å

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 21. november 2018

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook Online newsletter