Onsdag 21. november 2018

3

• Onsdag 21. november 2018

Stadig flere unge skriver om selvmord

Mens eldre generasjoner ofte ringer for å prate med Kirkens SOS, velger mange unge å skrive. Budskapene er tunge: Så mange som halvparten skriver om selv- mordstanker. Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no På Engehaugen har landets største krisetjeneste, Kirkens SOS, sitt Gjøvik-kontor. Det er ett av ti kon- torer hvor frivillige hjelper men- nesker i krise på telefon, epost eller chat hver dag, hele døgnet. – Etter at vi tok i bruk chat i 2011, har vi hatt en ganske så formidabel økning av henven- delser, sier Hilde S. Lothe daglig leder for Kirkens SOS i Hedmark og Oppland. På landsbasis kom- mer det inn 11.000 meldinger på chat og 9.000 på epost og disse hadde en økning på henholdsvis 2.000 og 3.000 henvendelser fra 2016 til 2017. – Her når vi en ny målgruppe vi ikke har nådd før. Dette kom- mer i tillegg da vi også har hatt en liten økning på telefon, sier Lothe. Lillehammer er foreløpig det eneste lokalkontoret som besvarer chat, mens Hamar og Gjøvik-kontoret håndterer epost og telefonhenvendelser. Selvmord Det er spesielt aldersgruppa 15 til 25 år som bruker chattetjenesten, og ett tema skiller seg klart ut. – Så mye som halvparten av henvendelsene er knyttet til selv- mord, sier Lothe. Til sammenligning er denne andelen 30 prosent på epost, mens per telefon er det ti prosent. – Med chat og mail kommer vi i kontakt med mange unge som ikke har turt å ringe. De er ikke vant til det, og synes det er lettere å skrive. Det er bra at de tar kontakt, men det er urovek- kende at så mange unge sliter så mye, sier Lothe. Henvendelser knyttet til selvmord spenner fra

Kristin Berget og Hilde S. Lothe i Kirkens SOS Hedmark og Oppland får stadig flere henvendelser. Med chat har andelen unge økt kraftig og for så mange som halvparten er selvmord temaet de tar kontakt om.

tanker om det, til at man faktisk er i ferd med å gjennomføre det. – Dette en anonym tjenste, men hvis den som ringer inn selv vil ha hjelp videre, har vi system for kontakte AMK i det aktuelle området, sier Berget. Hun anslår at det er et par tilfeller i løpet av en måned for hvert av de tre vaktrommene i Oppland og Hedmark. Redder liv – Vi vet vi redder liv og er et vik- tig tilskudd til helsetjenesten, sier rådgiver Kristin Berget i Kirkens SOS i Hedmark og Oppland. Hun har også flere års erfaring som frivillig. Henvendelsene

handler om relasjonelle utfor- dringer på skole, i familie eller på arbeid, og mobbing, overgrep og ulike traumer. Henvendelsene kommer hele døgnet, men kveld og tidlig natt utpeker seg spesielt, både på hverdag og helg. – Andelen som begår selvmord i Norge ligger stabilt høyt og går ikke ned, men vi ser at psykiske helseproblemer øker. Vi får tele- foner fra mennesker som er i behandling på institusjoner, som likevel kontakter oss, sier Berget. Jula er i vente og forbered- elsene til julehøytiden starter sta- dig tidligere. Til glede for en del, mens for andre forlenger det tiden man gruer seg til høytida

hvor ensomhet og utenforskap kan være ekstra tungt å bære. – Vi merker en økning i hen- vendelser inn mot høytider og feri- er, temaene blir også alvorligere og psykiske problemer og ensom- het forsterker seg, sier Berget. Klar med årets siste utstilling Galleri Svae åpner sin siste utstilling for i år. Det skjer lørdag 24. november. På åpningsdagen ønsker galleri- et å minne Ingvar Heggsum ved å vise et maleri han malte i 1948. I 2018 var det 100 år siden Heggsum ble født. Ellers er utstillingen representert med arbeider av Frank Brunner, Ørnulf Opdahl, Kari Oline Øverseth, Ansgard Ole Olsen, Michele Destarac, Frans Widerberg, Kjell

Jul med Prøysen lørdag Barneteaterforestillingen Jul med Prøysen tar for seg noen av Alf Prøysens magis- ke sanger og tekster som handler om jul og juletradi- sjoner. Her møter vi Teskjekjerringa, Musemor og mange flere. Forestillingen spilles av Liberman produksjoner og foregår på biblioteket lørdag. Forestillingen passer for barn fra tre år og oppover, og varer i cirka 40 minutter.

Rekker ikke å svare, trenger frivillige I Kirkens SOS på Gjøvik jobber cirka 20 frivillige for å besvare henvendelser. Det er langt fra nok, og fra 1. januar utvides tjenesten den viktige «her og nå»-hjelpa tjenesten gir. For Oppland og Hedmark sjonister på 80, som bidrar. Frivillige rustes godt for det som venter, og det gis mye faglig oppfølging underveis.

betyr dette 15.000 ubesvarte hen- vendelser hvert år, og behovet for flere reddende engler er derfor stort. – I Oppland og Hedmark trenger vi 30 til 40 frivillige til, for å ha kapasitet til å kunne svare alle henvendelser, sier Lothe. For å være frivillig må man ha fylt 20 år, og det er i dag folk i alle aldre og livssituasjoner, fra studenter på 20 år og opp til pen-

slik at kontoret på Engehaugen også skal kunne ha tidligvakt fra klokka 08 om morgenen. – Årlig har vi 300.000 hen- vendelser på landsbasis. Vi har kapasitet til å besvare 200.000 av disse, mens altså nærmere 100.000 ikke får svar, sier Hilde S. Lothe i Kirkens SOS i Oppland og Hedmark. Én av tre som henvender seg får altså ikke

Nupen og flere. Siste utstil- lingsdag er 22. desember.

– Alle må gjennom en grunn- opplæring på 40 timer, og vi har veiledninger og fagsamlinger hvert halvår, sier Lothe. Som fri- villig forplikter man seg til å ta på seg to vakter i måneden. De frivillige lærer også hvor- dan de skal besvare henvendelser i ulike kanaler. Kirkens SOS starter nytt kurs 24. januar i Moelv.

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Lena handelsstand forening

Made with FlippingBook Online newsletter