Onsdag 09. mars 2016

Alt innen dusjvegger!

Gjøvik 61 17 61 11

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

– etablert 1928

Onsdag 9. mars 2016 Nr. 10 • 89. årgang

Mestrer mer med nye medhjelpere Foto: Mina B. Sveen

Tom Erik fant rette stedet

Tom Erik Stende ble mobbet, og han bar med seg opple- velsene i mange år. Takket være Frivilligsentralen har han kommet videre. – Sentralen har vært en viktig medspiller, sier han, her sammen med Anne Beate Bakken og Inger Lise Hovde. Side 10 Skal stoppe vegstøyen

Foto: Mina B. Sveen

Avdelingsleder for byggser- vice, Bjørn Erik Stranden og servicesnekkerne Stanislav Szczypiel og Pål Håkensbakken gjør hus i Totenvika klare for nye tider og mer vegstøy. Når den nye fylkesveg 33 står fer- dig, er husene forberedt. Side 9 Fra smått til stort på Amfi

Foto: Ragnhild Fladsrud

Det ble satset på mange små lokaler i Amfi Raufoss, men nå skal åtte små bli til tre store lokaler for å gi plass til store leietakere på senteret. Senterleder Anniken Victoria Seljeflot (bildet) bekrefter dia- log med Europris. Side 3

Foto: Ragnhild Fladsrud

kommunal bolig er en viktig ting han har fått hjelp til, på vegen mot et ønske om å bli nykter etter mange- årig alkoholmisbruk. Mestringsteam er et nytt prøve- prosjekt i rus- og psykiatritilbudet i Østre Toten kom- mune. Side 4-5

Ove Myrland (til venstre på bildet) er glad for hjelpa han har fått fra Espen Stordal i Mestringsteam de siste månedene. – Jeg har fått tatt tak i flere ting jeg ikke har fått til før, sier krabyingen som bor på Lena. Flyttehjelp fra en belastet sentrumsgård til en annen

STADIONLØKKA BORETTSLAG RAUFOSS

Dukkehjem i Totenvika

PÅSKETEKSTILER

OPPHØRS-

Salg!

Tone Britt Olstad (bil- det) har skapt et skikkelig dukkehjem i Totenvika. Her huser hun 2.000 dukker fra inn- og utland, for- delt på sju rom i huset.

÷10% ÷20%

Nyheter!

÷30%

÷50%

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189; 9

÷70% ÷ 0

÷40% 4

Nye, flotte og moderne leiligheter – Alt på en flate

Lena

Midten

Tlf. 61 16 17 77

Tlf: 47 80 17 00

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Foto: Ragnhild Fladsrud

Made with