תיאטרון יד למגינים - עונת המנויים 2016-2017

2016-2017 מחירי המנויים לעונת

שובר לקפה למנויים הרוכשים שתי סדרות ומעלה

ועד / מנוי / גמלאי

הצגות במנוי)* 8( תיאטרון

מחיר

600 520 504 378 388

730 620 730 450 460

1-17 שורות

ואגפים 18-24 שורות

17:00 אחה”צ

מופעים 6 | יום חמישי | ערבי זמר מופעים 6 | יום שישי | ערבי זמר

*למימוש בעונה הנוכחית

300

350

מופעים 5 | סובב עולם

280

300

מופעים 3 | גיל שוחט

מחיר מיוחד לסטודנטים וחיילים: ₪ 100 - הצגות ב 4

430

534

מופעים 4 | מחול

270 135

280 140 220 110

מופעים 6 | 3-7 תיאטרון לילדים

הורה מלווה

הכניסה חינם להצגות תיאטרון לתלמידי ביה”ס כרמל זבולון בהרשמה מראש בביה”ס

190

הצגות 4 | 7-12 תיאטרון לילדים

95

הורה מלווה

24 *פירוט לגבי הבחירה בעמוד

48

Made with