Kursiv nr. 5 - 2016 Sykehuset i Vestfold

Nr. 5 – 2016 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Juletrefest i over 50 år

Side 16

VIL REDUSERE MATSVINN De sørger ikke bare for den gode maten til sykehuset. På produktsjonskjøkkenet jobber de også med å redusere matsvinn. Side 10-11

NY LEDELSE PÅ AKUTTEN Akuttmottaket får betegnelsen akutt- senteret med egen senterleder fra nyttår. Side 5

Made with