Vejviseren 1911

H5555HE5H5H5H5H5E5g5a5S5E5g5H5H5H5H5S5H5S5|a IG Ordrup-Charlottenlund Bank. Jægersborg Allé 31. Tlf. Ordrup 407.

V e jv iser

for

Gjentofte Kommune

t. 185.

g

t .

•kupons 000 Kr. dit, nt eller

Udgivet af Skatteinspektør L. Larsen.

G

(12te Aargang.)

G

Indlosning al Kupons og uatruKne uongationer.

P r i s : 3 K r .

i

Boxer udlejes for 15 Kr. Værdier modtages i Depot.

K j ø b e n h a v n . I Komm ission hos G . E . C. Gad . TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆRj

Bankens Hjemmesparebosser anbefales,

iO

□ H5SHH5H55H5HH5H5H5H5H5H55HHS5HH55HS5H5H5SH □

Made with