Samling_af_Bestemmelser_1935

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE KØBENHAVNS KOMMUNE 1935

SAMT FÆLLESKEGISTER FOR AARENE 1931—35

UDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING VED A U G U S T N I E L S E N

KØB E NHAVN TRYKT HOS J. II. SCHULTZ A,S. 193G

Made with