292563345

Grundrids ved folkelig Universi ttsundervisning. Nr. 62.

Kjøbenhavnske kommunale Forhold

af

A. Hvass.

i

Udgivet af Universitetsudvalget. X DECo m rxxi s s i o jo . h o s J a c o b E r s l e v . 1902. ■

Bogladepris 20 Øre.

Made with FlippingBook flipbook maker