292563345

Litteratur.

Kjøbenhavns Historie: O. N ie ls e n : Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse. — : Kjøbenhavn paa Holbergs Tid. Carl B ruun : Kjøbenhavn. 2 Bind. B e rin g L iis b e r g : Kjøbenhavn i gamle Dage. M. Rub in : 1807— 1814 og Frederik d. 6tes Tid. Kjøbenhavns kommunale Forhold: Borgerrepræsentationens trykte Forhandlinger. Stadens aarlige Budget. Stadens aarlige Regnskab og Beretning om Kommunens Anliggender. Kjøbenhavns kommunale Forhold, udgivet i Anledning af Udstillingen 1888. Samme, udgivet i Anledning af Stockholmerudstillingen 1897. Statistiske Meddelelser, udgivne af Kbhvns. Magistrat. Aarlige Beretninger fra Skolevæsen, Politi, Legater m. v. Samling af Bestemmelser vedrørende Kbhvns. Kommune.

d m

Made with FlippingBook flipbook maker