Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave

1. Voorwoord van de voorzitter

5

2. Kerncijfers

6

3. Over het Restauratiefonds

9

Het Nationaal Restauratiefonds bestond in 2015 30 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden! Daarom dit jaar een speciaal jaarverslag, waarin wij terugkijken, vieren en vooruitkijken. Volg de labels bij de foto’s en u ziet meteen hoe wij dat doen. Want 30 jaar kennis en ervaring heeft heel wat opgeleverd.

4. Verslag van het bestuur

12

5. Bestuur

29

6. Jaarrekening

34

7. Overige gegevens

67

Terugkijken

8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 68

Vieren

Vooruitkijken

9. Organisatiestructuur

70

2015

Minister Bussemaker en prof. mr. Pieter van Vollenhoven brachten tijdens Open Monumentendag een bezoek aan de oude HBS in Rotterdam.

3

2

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

Made with