086544946

K Ø B E N H A V N S

BANDAGIST J UL . S C H I Ø N N I N G Niels Juelsgade No. 1, (Hotel l ’Europe) Hjørnet af Holbergsgade, vis a vis Hotel „Kongen af Danmark" recommenderar sitt lager af alla sortes Bandager, Sprutor, C lysepumpar, Urinhållare, Maggjörtlar, Ryggbandager, Orthopadiska Korsetter, Lu ftdynor till sjuk- och resbruk, olika Douche apparaterna, m. Obsv! Specielt recommenderas mina patenterade elastik Brokbandager med Fjäderpelotte.

Made with FlippingBook - Online catalogs