Onsdag 29. mars 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 29. mars 2017 Nr. 13 • 90. årgang – etablert 1928 Meddommer var selv straffedømt

Tror på nærpolitiet

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Mina B. Sveen

Fra i dag er politiets operasjons- sentral og arrest på Gjøvik his- torie. Fungerende stasjonssjef Bjørn Slåtsveen (bildet) mener likevel at totningene aldri har hatt bedre politi enn nå, og tror på nærpolitiet. Likevel er han bekymret over at arresten flyttes til Hamar. Side 4-5 La igjen autografen

En straffedømt mann fra Østre Toten ble valgt som meddommer i tingretten, og dømte i en straffesak. Noe gikk galt i vandels- sjekken hos politiet da mannen ble godkjent. Ved ny sjekk ble det også opp- daget to andre som ikke hadde god nok vandel til å være meddommere. Sorenskriver Ingjerd Thune (bildet) har nå måttet skrive til aktor og forsvarer i saken. De kan be om å få saken gjenopptatt. Grunnen til at forholdet ble avdek- ket, var at den straffedømte selv sa fra. Innlandet politi- distrikt sier det har skjedd en glipp som burde vært unngått. Side 7

Møbelringen Ruen på Raufoss plages av pøbler som knuser fasadeplater. Gjerningspers- onene har imidlertid også lagt igjen en godt leselig signatur, for de har også tagget på byg- get. Medeier Øivin Ruen i for- retningen (bildet) mener han har en ganske god idé om hvem som har vært på ferde. Side 3 Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Foto: Georg Mathisen

Takstige til hytta?

KUPONG-KAOS

Stort utvalg i gulvløpere!

2 trinn kr. 275,-

3 trinn kr. 395,-

Universal type. Innfestning kr 395,-

Priser inkl. mva. Evt. stigesikring kommer i tillegg. VI KAN MONTERE! TLF. 991 22 992

3-i-1 189,-

Ikke medlem hos oss? Send RAUFOSS til 2070.

www.kramboden.no www.nordengenas.no

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

FIMA e å yM

Lena - Tlf. 61 16 17 77

d. itllA. lig t ee s delg

HAR DU NOE Å SELGE ? ! #$ $# %&&'$# & () # # #* ' ) ) + %$ () # # ) $# % # ( ,) *$' ' % - . )$ & # *$) ) )/# ' ,- ()'$/ # #$ 00 ,%$&& # 1 +*'$% ,%$&& ) # #2) &' /' 001 )$' & ,%$&& )1 " % 3'' # 4%(,, )5 /& % %% ) $#' 0* ' ' ) 6661% #$& #')/ 1#(

Totens Blad i påskeuka kommer tirsdag 11. april Annonsefrister:

÷30% ÷50% Fredag og lørdag:

Vi feirer

ÅPNINGS- FEST! Lø p . a g 1 da r )h tr ü d W ev 3 (

på hele butikken på ull

n 1

e

k ivø

i

e

v

j

g

n iR

y i G

b

e

kr

i

å p K

Første utgave etter påske kommer onsdag 19. april.

Narumsgården Lena. Tlf. 482 64 130 barneklær 0-16 år Åpningstider: 9-17, tors. 9-18, lørd. 10-15

tt

on.sa-smg@tso 0 • p 0 0 3 5 1 1 f 6 lT !dublie tdoa g æM

! "

Made with