כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -יוני 2015 - גיליון 216