Hörbybostäder

Ständig utveckling Hörbybostäder är ett modernt bostadsbolag som till godoser behovet av attraktiva hyreslägenheter och god boendeservice till våra hyresgäster. Vi bygger håll bart och energisnålt, och erbjuder ett varierat utbud av attraktiva lägenheter. Vi förvaltar 395 lägenheter med en yta på drygt 27 000 kvadratmeter och bolaget äger även lokaler på drygt 1 400 kvadratmeter. Framtiden för Hörby ser mycket ljus ut och vårt fan tastiska läge med naturnära boende, centralt i Skåne med närhet till såväl Malmö, Lund, Kristianstad som kontinenten, gör våra boende trivsamma och attraktiva.

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online