Hörbybostäder

Hörby tätort 1 Utgårdagatan 2-46 2 Vallgatan 6/Bangatan 9 3 Ystadgatan 14 4 Nygatan 41-43 5 Frostagatan 10 6 Nygatan 74/Grönegatan 33 7 Slångatan 13 A-B 8 Kajsa Kavats gata 23-36 9 Sädebäcksgatan 2-4 10 Grönegatan 32 11 Fridagatan 9/Parkgatan 33 12 Råbygatan 25-37 13 Frostagatan 18-24 14 Byggmästaregatan 38-50 15 Tvärgatan 25-27

gatan

Sleipnerg.

Lindgatan

Lågehusvägen

L o k

Lind

ners g.

Mjöl

Muni n s g .

11

e s g.

gata

G

Hugins g.

g a ta n

gatan Tors gata

Odens gata

Norregatan

F r e j a

Ymers

E22

11

Balders g.

Lågehus

Valhalla

11

U t g

å

r d a g

Idrotts plats

.

1

Lågedammarna

Idrottsgatan

Naturreservat

Syreg.

Parkgatan

Vinkel

Hörby fälad

Bruksgatan

13

Hagagatan

Hörby Sportcenter

Hörby fälads naturreservat

B

gatan

Bangatan

Semaforgr. Järn

gatan

Lågehallarna

Vallgatan

vägsgränd

Lokförargr.

14

Vall gården

9

Ban

mästar gr.

Hembygdsstuga

Källhaga

Byggmästaregatan

Stingsgr.

Lågedammsgatan Ryttersgatan 14

Lunde

Stationsgr.

Norre

gården

Ugglev.

Bibliotek

Kvarngatan

Folkets Hus

Svanv.

M

11

Prostgatan

11

Lärkvägen 11

Park-

Beckasinv.

11

Trastvägen

gatan Magister

Komminister- Ågatan gatan Skolgatan

torget Torggatan

Domängatan Domängatan

Rektorsgatan

Nygatan

KomVux

gränd

Ernst Ahlgrens gata

yggare

Bollhusgatan

Nya Torg

Måsv.

Post mästareg

Västergatan

Frostaskolan

11

Fäladsv.

Ludvigsborg 16 Kalvvägen 1-6 17 Kvarndammsvägen 7-11

Norregatan

Regn bågen

Kulturskolan

Polis Kommunhus

Boställsv.

Elevg.

Gamla Torg

Bollerup

Janne Nilssons väg

Christian Kruses väg

Pastorsexp.

Medicingatan

Stora Hotellet

Kyrkan

Ambulans station

Församlingshem

Ringsjövägen

Aktivitetshus

a t

an

S t r ö m g

Spontanidrotts anläggning

Heåkra

Förskola

Ystadsvägen

Gatuförråd

3 4 15

Hörbyån

Södra Rörum 18 Husarlyckevägen 9-17

Tvärgatan 11

Skarps

Förskola Gnistan

Kläppvägen

11

Granlidsgatan

Ängsgatan

Ekelidsgatan

Nygatan

Grönegatan

Dalgatan

Villagatan

Löjtnantsg.

Pers gränd

6

10

Humlegatan

Korpralsg. Fänriksg.

Ga

Önneköp 19 Per Bings väg 13-19 20 Per Bings väg 25-29

Hörbyån

L yb y v ä

g e n

Nybro

Tu

Trädgårdsg.

Nya kyrkogården

Gamla

Timmerm. vägen Skomakarevägen

kyrkogården

Torshill

Lyckåsa

Snickarevägen

Bok- tryckarev.

Askeröd 21 Askeröd 1067-1070

Hillsgatan

Georgshills skolan

13

Krooksg.

G e o r g s h i l l

11

Hörbyhallen

s

v ä

g e n

Ängakilsmossen

Karlsberg

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online