GGD Wijzer 4 - 12 jaar

GGD Wijzer Gezond en Veilig in basisonderwijs en buitenschoolse opvang

Kinderen 4 - 12 jaar

Naar de GGD Wijzer Gezond en Veilig

Deze GGD Wijzer biedt beroepskrachten in basisonderwijs en buitenschoolse opvang informatie en advies over thema’s rondom de ontwikkeling, groei, leefomgeving, leefstijl, mondgezondheid, hygiëne, veiligheid en infectieziekten voor kinderen van 4 – 12 jaar. 0 - 4 jaar GGD Wijzer Gezond en Veilig in de kinderopvang voor kinderen van 0 - 4 jaar is in ontwikkeling. Publicatie RIVM Gezondheidsrisico´s in peuterspeelzaal of kindercentrum

Gezondheidsproblemen & Veiligheid

Groei & Ontwikkeling

Leefomgeving

Leefstijl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker