2014-VP4-ZON-EE2

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Opleiding MBO-Verpleegkundige niveau 4

Crebonummer ………………………

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort .........

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid 2: Begeleiden van een cliënt/ groep cliënten

(2014-vp-4-ee2)

 Werkproces 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers (met uitzondering van AGZ en thuiszorg)

Onderdeel van Kerntaak 1

 Werkproces 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Onderdeel van Kerntaak 1  Werkproces 1.7 VZ-IG Ondersteunt bij wonen en huishouden Onderdeel van Kerntaak 1 VZ-IG

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.5

Herkansing werkproces 1.5

ee

Beoordeling werkproces 1.7

Herkansing werkproces 1.7

ja nee

Beoordeling werkproces 1.7

VZ-IG

Herkansing werkproces 1.7

ja nee

VZ-IG

Examen afgerond:

ee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Instelling:

Datum:

1

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verpleegkundige

2014-vp-4-ee2

Made with