Utdanning nr 12-2014

Utdanning på nettet I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser: www.utdanningsnytt.no

Leder Knut Hovland | Ansvarlig redaktør

Viktig med høy deltakelse

UTDANNING UtgittavUtdanningsforbundet Oahppolihttu

Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmannsgate17,Oslo Telefon:24142000

Når dette leses, er uravstemningen i Utdanningsforbundet i ferd med å avsluttes. Det er en uravstemning mange ven- ter spent på resultatet av, både i og utenfor organisasjonen. Dersom det blir et nei-flertall i avstemningen, innebærer det at Utdanningsforbundet om kort tid vil være i streik. For ledelsen i forbundet har på forhånd varslet at de vil respek- tere flertallets syn, uansett hva det måtte bli og hvordan deltakelsen har vært. En lærerstreik i sommer vil selvsagt ikke ha de helt store ringvirkningene, men når skolestarten nærmer seg, vil det bli annerledes. Stengte skoler i august får garantert store samfunnsmessige konsekvenser. I skrivende stund er det helt umulig å spå noe om utfallet av uravstemningen. Alle har registrert de sterke protestene som er kommet mot det anbefalte forslaget, aktiviteten har vært høy på sosiale medier. Til Utdanning og nettstedet vårt er det også kommet mange reaksjoner, de fleste av dem kri- tiske. Men samtidig er det veldig mange som hittil ikke har ytret seg, derfor er det så vanskelig å vite hva flertallet vil stemme. Det er lenge siden en uravstemning i et forbund har fått så stor oppmerksomhet i mediene, dette er en sak som opptar svært mange. Ved forrige uravstemning i Utdanningsforbundet (for to år siden), var deltakelsen lav. Denne gangen er det ventet en mye høyere deltakelse, og det er det også svært viktig at det blir. I en stor og demokratisk organisasjon er det avgjørende at flest mulig deltar for å gi avstemningen legitimitet. Noen vil kanskje tenke at det ikke betyr så mye fra eller til om man avgir stemme eller ikke, men den holdningen håper vi ikke dominerer. Her teller hver stemme like mye. Ledelsen i forbundet har hele tiden forsvart avtalen som er anbefalt og fått støtte fra fylkesledere og representantskap, men har samtidig gitt klar beskjed om at et nei-flertall innebærer streik. Om noe få dager vet vi resultatet, og det bør respek- teres av alle i organisasjonen. Uansett utfall bør KS gjøre sin del av jobben. Blir det kon- flikt, må de se nøye på hva de kan bidra med for å få en rask slutt på konflikten. Å sørge for skikkelige arbeidsplasser til lærerne på samtlige skoler rundt om i landet er et viktig bidrag, uansett hvordan den endelige avtalen måtte bli. At halvparten av skolene fortsatt ikke har dette på plass, er bortimot utrolig. Vi i redaksjonen i Utdanning kommer til å følge tett det som skjer framover, i første rekke på vår nettutgave utdanningsnytt.no.

Postadresse Postboks9191Grønland,0134Oslo e-postadresse redaksjonen@utdanningsnytt.no

Godkjentopplagstall Per1.halvår2013:148.711 issn:1502-9778

Design IteraGazette

xx 32

Detteproduktetertrykketettersvært strengemiljøkravogersvanemerket, CO 2 -nøytraltog100%resirkulerbart. Trykk: AktietrykkerietAS www.aktietrykkeriet.no Abonnementsservice MedlemmeravUtdanningsforbundet melderadresseforandringertil medlemsregisteret.E-postadresse: medlem@utdanningsforbundet.no UtdanningredigeresetterRedaktør- plakatenogVærVarsom-plakatens reglerforgodpresseskikk.Densom likevelfølersegurettmessigrammet, oppfordrestilåtakontaktmed redaksjonen.PressensFagligeUtvalg,PFU, behandlerklagermotpressen.PFUs adresseerRådhusgt.17,Pb46Sentrum, 0101OsloTelefon22405040. Medlemav DenNorskeFagpressesForening

Fotoreportasje Emil Fosså gir all kraft til ballen på klassetur til Frognerparken i Oslo. I bakgrunnen Leo Brown Berntsen.

Forsidebildet Hanna og Emilie er tidlig i gang i barnehage. Forskerne tror at det kan gi dem bedre

helse som voksne. Foto: Erik M. Sundt

36

Forfatteren Neil Gaiman bestemte seg for å doble antallet barnebøker der fedre som gode rollemodeller forekom. – Empati er det viktigste vi har

Lykke til og god sommer!

Leder RagnhildLied 1.nestleder TerjeSkyvulstad 2.nestleder SteffenHandal Sekretariatssjef LarsErikWærstad

3 | UTDANNING nr. 12/20. juni 2014

Made with