kraks vejviser 1980 gaderegister L-Å

Vejviser for København og omegn 2. halvbind: Gadenavne L-Å

(Kort over København samt Gaderegister findes i 1. halvbind)

i

.

. , 1

V

Vejviserens øvrige bind

Realregistre for Danmark Bykort Offentlige myndigheder - Organisationer - Foreninger - Institutioner etc. Kort med gadefortegnelser over 6? danske byer.

Navnebog for Danmark

Firmaregistrering for Danmark

Fagbog for Danmark Fagregister Indeks til Fagregistret (stikordsregister)

65.000 virksomheder i alfa­ betisk orden (Landsregister) Firmanavn, postadresse, telefon, telex etc.

Uddrag af Aktieselskabs-, Forsikrings- og Handels­ registrene vedrørende 70.000 virksomheder

Færøerne Grønland

ISBN 87-7225-174-3 (komplet); 87-7225-166-2 (bd. 1); 87-7225-168-9 (bd. 2); 87-7225-170-0 (bd. 3); 87-7225-172-7 (bd. 4); 87-7225-164-6 (bd. 5).

Made with FlippingBook Learn more on our blog