גושפרתה - גיליון 956

גליון סוכות

11/10/2019 | יב' תשרי תש"פ | ערש"ק פר' האזינו פרתה גוש

האמת המתעתעת ביקורת על הסדרה "המתחזים" 30 ' עמ

מבית

956

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

יוני שרון המוזיקאי שנודד בין תרבויות 8 <<

קבוצה קטנה עם חזון ענק 'קבוצת אברהם' 20 <<

ישיבת מחניים על הקודששבחול, על נפש ועל סיפור-החיים. 24 <<

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker