Onsdag 23. november 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 23. november 2016 Nr. 42 • 15. årgang Avfallsbrenning blir ikke tillatt

På leietakerjakt i Storgata 20

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Thea Romsås

Det kunne ha blitt både dagligva- rebutikk og moské, men så langt har det ikke klaffet for gårdeier Hans Edvard Sunde (bildet) i Storgata 20. Nå håper han at en restaurant eller et treningssenter flytter inn i bygningen om ikke så lenge. Side 7

Mens nabokommune- ne i flere år har hatt strenge forskrifter for såkalt åpen brenning, har det vært fritt fram for å brenne avfall i Gjøvik. Det har ikke innbyggere med pus- teproblemer alltid satt pris på. Fra neste år blir det slutt på åpen brenning og brenning av avfall. Det inne- bærer blant annet at det ikke blir lov til å sette fyr på hageav- fall. – Men kaffebålet og bålbruk i tradisjonelt friluftsliv skal fortsatt være lovlig, sier VA- sjef Asbjørn Tufto i Gjøvik kommune (bildet). Side 5

Full satsing i Strandgata

Topp Auto satser videre i Strandgata, men gir seg som

Honda-forhandler. Dette gir bedre plass til de tre andre bilmerkene, som alle vil vises fram i oppgra- derte utstillinger i løpet av neste år. Daglig leder Eirik Topp (bildet) forteller at de ønsker full satsing på bilmerkene som blir igjen. Side 8 MIDTHUN KAPP VISNING 1 IGJEN! 17 24/11 KL. 16-

Foto: Torbjørn Aurvåg

BLACK FRIDAY

edag 25. november fr KL. 07.00-12.00

Black Friday

ALLE

15% påalle armbåndsur Kl. 8-10:

ALLE

TCHES AW

÷40%

!

"

Hele dagen: 1/2 pris på Calvin Klein armbåndsur

Ellers mange gode tilbud!

med flott Mjøsutsikt! Innflytningsklar leilighet

«en del av noe stort »

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

H

‡ Q eievsnnu

042 08 11 6f lT

07 0 0 1 7 8 : 4flT

Latterlig billig! *&+, -&&+, -*&+, .&&+, .*&+,

0/(

«en del av noe stort »

!"## $ #% &'(&&)

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

.*( /(

Følg oss på Facebook!

Made with